Zander.Land

Allt – Och Ingenting!

Allt färre utländska studenter på jobb…

Posted on | augusti 2, 2011 | No Comments

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet

Från och med höstterminen 2011 får de utomeuropeiska studenterna betala för utbildning vid svenska universitet och högskolor, detta gäller givetvis också på min arbetsplats Karolinska Institutet här i Stockholm och nu har Högskoleverket äntligen sammanställt hur många av tredjelandsstudenterna som betalat sin avgift. Till och med den 15 juni hade 1 280 studenter betalat in sin avgift till universiteten och högskolorna.

Lunds universitet har flest betalande studenter, 209. Därefter följer KTH med 144, Chalmers tekniska högskola med 121 och Uppsala universitet med 108. Karolinska Institutet har 22 betalande studenter. Vid 14 lärosäten är antalet färre än 20, varav sju högskolor har färre än fem betalande studenter.

År 2009/2010 fanns det ca 16800 tredjelandsstudenter i Sverige och nu är det 1280 som blivit registrerade (tom 15 juni) och det är ju en avsevärd skillnad gentemot hur det ser ut nu! Dock är det inte hela sanningen, utan för en mer utförlig beskrivning läs här.

Jag har försökt (egentligen utan någon större engagemang) ta fram hur många tredjelandsstudenter vi haft på KI tidigare under åren men inte hittat det, däremot har det säkert varit mer än bara de 22 st som finns registrerade nu! Jag ska se om jag hittar infon…

Comments

Leave a Reply

  • Espresso

  • Brunnslock

  • Om

    Sebastian, ursprungligen från Skåne men jobbat i Stockholm sedan 2001. Arbetar för närvarande som enhetschef vid centrala IT-avdelningen på Karolinska Institutet.

  • Etiketter

  • Arkiv